Nieuws

‘Ratten- en muizeninvasie op komst, maar overheid is nog te laks’

5 december 2019

Het meeste gif wordt straks verboden voor particulieren, maar de overlast van ratten en muizen wordt alleen maar erger in dorpen en steden, stellen deskundigen en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Dat maant de overheid tot spoed. “Die moet snel actie ondernemen om veel grotere ellende te voorkomen.”

Vanaf 2023 is het gebruik van ratten- en muizengif voor particulieren grotendeels verboden. Veel oude boerderijen zullen de komende jaren worden gesloopt, waardoor veel ratten en muizen richting de dorpen trekken. En in steeds meer gemeenten wordt afval minder vaak opgehaald.

Groeiende plaag

Het zijn ontwikkelingen die onze ratten-en muizenplagen de komende jaren alleen maar groter zullen maken, zegt Bastiaan Meerburg. Hij is expert dierplagen en directeur van het onafhankelijk Kennis -en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

“De overheid moet dus met alternatieven en beleid komen om een invasie van ongedierte in dorpen en steden te voorkomen”, zegt Meerburg. “Regeren is vooruitzien.”

Lees het hele artikel op: rtlnieuws.nl


Reactie van B2Blue Pest Control

Wij leven in een tijd waarin onze planeet onder grote druk staat, stikstof problematiek, PFAS, het gigantische probleem met het plastic overschot, allemaal zaken die de VN tijdens de klimaattop in Madrid op dit moment bespreken. Ook bij B2Blue zijn wij ons zeer bewust van deze uitdagingen. Vandaar dat ons credo is: liever bestrijden met de gereedschapskist dan de gifspuit, zoals u in dit artikel in vakblad Stadswerk kunt lezen…

Ook geïnteresseerd in een aanpak van uw rattenoverlast die wél werkt en het milieu ontziet?

Neem dan contact op met Mark de Vries van B2 Blue Pestcontrol

Copyright © 2021 · Blue Holding BV