Certificering

ISO 9001 en ISO 14001

kwaliteitsmanagement & milieumanagement

ISO 9001 en 14001 zijn belangrijke standaarden voor onze managementsystemen. ISO 9001 is de norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 14001 stelt eisen aan ons milieumanagementsysteem.

Goed kwaliteitsmanagement staat eigenlijk voor: zeggen wat je doet, doen wat je zegt, en dat ook bewijzen. Het ISO 9001-certificaat is onze bewijslast. Met een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm beheersen we de milieurisico’s van onze bedrijfsvoering.

VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het antwoord op de vraag “wat is VCA” is ook eenvoudig te beantwoorden, want VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificaat / certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet cq. dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

https://www.vca.nl/

NEN 4400-1

SNA-keurmerk

NEN 4400 is een nationale norm waarmee organisaties kunnen aantonen dat zij hun financiële zaken goed geregeld hebben (bonafide). Het doel van het NEN 4400 certificaat is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de Belastingdienst te beperken. Het NEN 4400-1 certificaat is een eis voor uitzendorganisaties om VCU certificering te behalen.

https://www.nen.nl/Over-NEN.htm

 

ABU

Cao voor uitzendondernemingen

De ABU-cao is de cao die van toepassing is voor uitzendondernemingen. Wanneer je uitzendkracht bent val je onder de cao van de inlener of de cao voor uitzendkrachten, die ook wel de ABU-cao wordt genoemd. ABU staat voor algemene bond uitzendondernemingen. Hierbij zijn de meeste uitzendondernemingen in Nederland aangesloten.

https://www.abu.nl/cao/

SNA

Stichting Normering Arbeid

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid en brengt het SNA keurmerk uit aan ondernemingen die aan de eisen van het SNA-schema en de bijbehorende normeringen voldoen. De stichting is ontstaan op basis van de wens van de overheid om de zelfregulering in de uitzendsector doormiddel van een transparant systeem te bevorderen. Het gevolg was het invoeren van het SNA-keurmerk en bijbehorende normen voor bedrijven die personeel ter beschikking stellen of werk aannemen.

https://www.normeringarbeid.nl/

 

SIEV

Keurmerk Schoonmaken Is Een Vak

Met trots kunnen wij zeggen dat onze divisie Blue Molenkamp Glas & Gevel B.V. lid is van de schoonmaakbranche vereniging; Siev!
SIEV bevordert samenwerkingen tussen schoonmaakbedrijven onderling en haar opdrachtgevers, houdt zich bezig met verantwoorde vierkante meter schoonmaaknormen en garanties, staat voor het werken volgens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, het inzetten van de juiste RI&E en deze te gebruiken bij alle schoonmaakklussen en naleving van de Schoonmaak cao. Voor o.a. deze onderdelen is het onafhankelijke SIEV-keurmerk in het leven geroepen.

https://siev.info/

PSO

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt in een peiljaar op bedrijfsniveau de verhouding in kaart tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame  medewerkers.

https://www.pso-nederland.nl

NBBU

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

Het NBBU-keurmerk is een kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan uitzendondernemingen die voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen en richtlijnen van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Bedrijven die dit keurmerk dragen, hebben aangetoond dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van uitzendwerk, zoals arbeidsvoorwaarden, veiligheid op de werkplek en het voorkomen van uitbuiting.

https://www.nbbu.nl

Copyright © 2021 · Blue Holding BV