Nieuws

Architecten hebben eerste cao met minimumtarief voor zzp’ers

20 november 2019

Voor het eerst is een cao in werking getreden waarin niet alleen afgesproken wat werknemers verdienen, maar ook wat zzp’ers ten minste moeten krijgen. Zelfstandige architecten die voor een bureau werken, moeten voortaan minstens 150 procent krijgen van het brutoloon dat een werknemer krijgt voor hetzelfde soort werk.

Er is voor die 150 procent gekozen en niet 100 procent, omdat een zzp’er zelf moet betalen voor zaken als arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen.

De bepaling is volgens Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus bedoeld om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en zzp’ers te voorkomen. “De cao legt een faire bodem in de markt voor zowel werknemers als zzp’ers, die in opdracht van bureaus werken”, zegt BNA-directeur Fred Schoorl.

Lees het hele artikel op nos.nl

Copyright © 2021 · Blue Holding BV