Jako operator maszyn odpowiadasz za wydajny i sprawny przebieg procesu produkcyjnego. Wykonujesz prace polegające na przepakowywaniu, zajmując się przy tym…

Copyright © 2021 · Blue Holding BV