Cursus VCA Vol + examen

Cursus VCA Vol + examen

Voor leidinggevenden

De VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (Vol) cursus is bedoeld voor werknemers met een leidinggevende functie. In de cursus wordt u voorbereidt hoe u en uw medewerkers veilig kunnen werken in een risicovolle werkomgeving. Als u de cursus en het examen succesvol afrond ontvangt u van ons het VCA certificaat met een geldigheid van 10 jaar.

Praktische informatie

 • Cursusduur: 08.00 – 15.30.
 • Examenstart 15.30.
 • Eigen locatie  is mogelijk, mits bij grote groepen*.
 • Prijs is incl. het cursusboek dat u 2 weken van tevoren zult ontvangen.

* De groepsgrootte is maximaal 10 personen op onze locatie in Rijswijk en maximaal 25 personen op eigen locatie (regio Zuid-Holland).

Wat leert u tijdens de VCA Vol cursus?

 • Wet- en regelgeving arbeidsveiligheid
 • Herkennen van onveilige situaties
 • Maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen
 • Medewerkers aansturen op veilig werken

Examen

Een door VCA Infra erkend examenbureau neemt het examen af.

Het examen is gebaseerd op de eind- en toetstermen VCA. In deze eind- en toetstermen staat beschreven wat u voor het VCA examen moet kennen en kunnen.

VCA Vol

 • 1 dag cursus + examen
 • Nederlands
 • lunch, koffie, thee
 • cursusboek
 • Locatie Rijswijk / eigen locatie (regio Zuid-Holland)

€ 350,00 p.p. incl. btw

Copyright © 2021 · Blue Holding BV