De werkzaamheden bestaan uit het verrichten van hand- en spandiensten op verschillende bouwterreinen. Je assisteert bij de dagelijkse werkzaamheden op…