Het repareren van rioolinstallaties Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden Het signaleren en oplossen van storingen Het rapporteren en geven van adviezen

 

Uczeń/pomoc hydraulika

1 november 2019

Naprawa instalacji hydraulicznych Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem odpływów w dobrej kondycji Sygnalizowanie i rozwiązywanie usterek Składanie raportów oraz doradzanie

Copyright © 2021 · Blue Holding BV