Het repareren van rioolinstallaties Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden Het signaleren en oplossen van storingen Het rapporteren en geven van adviezen