News

Hygiene measures are important to prevent the spread of coronavirus

9 March 2020

Corona virus advies

Nederlands / Engels / Pools

——————–

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de landelijke organisatie die consumenten en bedrijven adviseert over het nieuwe coronavirus. Vanzelfsprekend houdt de Blue Groep, net als andere bedrijven en burgers, deze adviezen nauwlettend in de gaten.

Op dit moment worden er geen bijzondere maatregelen geadviseerd aan de Blue Groep. Als dat wel het geval is, volgt de Blue Groep die adviezen vanzelfsprekend direct op. Op de website van het RIVM staan adviezen om extra op hygiëne te letten om besmetting te voorkomen. Deze adviezen delen wij ook actief met medewerkers, uitzendkrachten en klanten.

Heeft u koorts (meer dan 38 graden Celcius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) blijf dan thuis. Hiermee voorkomt u eventuele besmetting van onze medewerkers, uitzendkrachten en klanten. Bij hoge koorts of toenemende benauwdheid adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

Advies tegen verspreiding:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Vermijd het schudden van handen

——————–

Hygiene measures to prevent spreading coronavirus

The Rijksinstituut voor Volksgezondheid and milieu (RIVM) is the National nation organization who advises consumers and businesses about the new coronavirus. Like the rest off our country the Blue Groep is monitoring their recommendations carefully.

At this moment there are no extra measures advised to the Blue groep. In case there is, we will follow these advises directly. If you go to the website of the RIVM, you will find extra Hygiene advises to prevent yourself against contamination. We are sharing these advises with our staff members, temporary workers and customers.

If you have a fever (more than 38 degrees Celcius) and respiratory complaints (like a cough or shortness of breath) than stay at home. This way we prevent any contamination for our staff members, temporary workers and customers. We advise when having a fever or respiratory complains to call your Family doctor (gereral practitioner).

Advises against spreading.

 • Wash your hands regularly.
 • Cough and sneeze on the inside of your elbow.
 • Use paper handkerchiefs and refresh every time.
 • Avoid shaking hands.

——————–

Zasady higieny istotne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się coronawirusa

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) jest państwową organizacją, która doradza konsumentom oraz firmom w związku z rozprzestrzenianiem się coronawirusa. Blue, tak jak inne firmy, ma ich zalecenia na uwadze.

Na chwilę obecną organizacji Blue Groep nie zostało zalecone przestrzeganie dodatkowych środków ostrożności. Gdy ta chwila nastąpi, organizacja natychmiastowo zastosuje się do wskazań. Na stronie RIVM zostały umieszczone rady w zakresie przestrzegania higieny, aby uniknąć zarażenia. Tymi informacjami chcemy podzielić się z naszymi pracownikami oraz klientami.

Jeśli masz gorączkę (powyżej 38 stopni Celsjusza) oraz kaszel/problem z łapaniem oddechu, zostań w domu. Tym samym unikniesz ewentualnego zarażenia innych pracowników lub klientów. Przy wysokiej gorączce i wzrastających dusznościach radzimy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.

Jak zapobiegać rozprzestrzenieniu się wirusa:

 • Myj regularnie ręce,
 • Kichaj i kaszl w wewnętrzną stronę łokcia,
 • Używaj chusteczek jednorazowych (papierowych),
 • Unikaj podawania dłoni.

Copyright © 2021 · Blue Holding BV